Rajsigl, Oldřich
Vojín Sígr aneb Ne-skutečná vojna : V Sušici nebojovali jen Amíci / Oldřich Rajsigl. — Vyd.1. : PRÁH ; Havlíčkův Brod, 2013. — 206 s.
— Pamětníci dobře vědí a rádi zavzpomínají. A ti, kteří povinnou vojenskou službu v Československé lidové armádě nezažili, se poučí a hlavně pobaví.Ožívá před námi dobře známé panoptikum vygumovaných oficírů, nesvépravných bachařů, vojenských prokurátorů, blábolivých politruků, nadržených vojínů a pohostinných důstojnických paniček. Ocitáme se ve spleti absurdních nařízení, příkazů a zákazů, vojemského sllangu a vojenských řádů citovaných pochybnou čechoslovenštinou nedostudovaných géniů socialistické vojenské strategie. Našly by se knihy pojednávající o vojně kultivovaněji. Ale cožpak ta vojna byla kultivovaná? Pro většinu těch, kteří ji zažili, byla právě taková, jak ji otevřeně, nevybíravě a s vtipem popisuje v této knize její autor.
ISBN 978-80-7252-420-4 : 249.00 Kč