KAREL ŠTORKÁN (5.5.1923-12.4.2007)
byl český spisovatel a scenárista, napsal také řadu odborných prací z oboru žurnalistiky.  Připomínáme si 90. výročí narození.

VILÉM MRŠTÍK (14.5.1863-2.3.1912)
byl prozaik, dramatik, literární kritik a překladatel. Připomínáme si 150. výročí narození.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
je specializované literární muzeum, které se nachází v městské části Praha 1 na Hradčanech v prostorech Strahovského kláštera. Jedná se o významnou českou muzeální, kulturní, vědeckou, poznávací a vzdělávací instituci, která se specializuje na sběr a studium významných artefaktů vztahujících se k českému písemnictví. V bohatě vyzdobených knihovnických sálech naleznete staré kodexy, prvotisky i vzácné knihy. Sídlí zde i  premonstrátský řád. Součástí této významné kulturní instituce je archiv, umělecká sbírka (sbírky), knihovna a studovna.

Dětské oddělení

NOVÁ SOUTĚŽ – DĚTI TĚŠTE SE!
Dětské oddělení Městské knihovny v Chotěboři připravuje na rok 2013 další soutěž pro děti o ceny.
Jedná se o obdobnou soutěž, která probíhá v oddělení pro dospělé čtenáře. Soutěžit mohou zájemci již od ledna 2013.

Pravidla soutěže:

  • Vždy na začátku každého měsíce bude zveřejněn v dětském oddělení a na webových stránkách knihovny krátký úryvek z knihy.
  • Děti budou mít za úkol určit název a autora knihy.
  • Každý soutěžící dostane soutěžní kartičku, kam si bude za každou správnou odpověď ukládat samolepky.
  • Kdo správně odpoví na všech dvanáct ukázek, bude tedy mít v kartičce dvanáct samolepek.
  • Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru roku – v prosinci 2013.
  • Vyhrají ti, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí – nejvíce samolepek.
  • Děti mohou soutěžit přímo v knihovně nebo prostřednictvím e-mailu   ( knihovna.detske@chot.cz)

Na měsíc květen je do naší soutěže připravena tato ukázka z knihy.  Poznáš ze které ?
Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se  …  a tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. Ale pak místo ….  a …..  našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že ji kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník …. prostě odhodil svůj černý cylindr v dál a oddrkotal se ve své maringotce ještě dál … Když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo. Ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda.


PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
6.5.     Šolmes dětem – písničky
13.5.   Babička – na motivy knihy  B. Němcové
20.5.   Šťastný princ a jiné pohádky I. – O. Wilde
27.5. Šťastný princ a jiné pohádky II. – O. Wilde

SOUTĚŽ
Na měsíc květen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Hledej stromy”. Děti mají za úkol zábavnou formou poznávat svět zelených kamarádů.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny opět po prázdninách každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT! – Trénink paměti a koncentrace pro pokročilé
Cyklus čtyř setkání (celkem 10 hod.) navazuje na předchozí tréninkový program, který v knihovně probíhal v loňském roce. Rozvíjí získané dovednosti a přinese další  náměty na procvičování paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí. Bude zaměřen především na praktické využití osvojených paměťových technik a strategií v každodenním životě.
Lektor: Jana  V e j s a d o v á
,  certifikovaný trenér paměti 3. stupně,  www.mneme.cz
Obsah programu „Nenechte mozek zlenivět!“

–       zapamatování obsahu textu, vědomé a bezděčné zapamatování, kontextová paměť, reprodukce textu bez zrakové podpory, verbální logika, rozvíjení osvojených paměťových  technik
–       čísla v našem životě, využití Parisova kódu k zapamatování PIN, čísla účtů, letopočtů, kombinace pam.technik
–       tváře a jména, upevnění získaných dovedností, dekódování, nácvik na fotografiích a ve  dvojicích
–       testy a cvičení s tématickým zaměřením na reálie Kraje Vysočina – krátkodobá  a dlouhodobá  paměť,  pozornost, rychlost zpracování informací, prostorová  představivost, atd.
Zájemci o pokračující kurz hlaste se v knihovně . Termíny jsou 7.,14., 21. a 28. května vždy od 9.30 do 12.00 hodin. Kurzovné je zdarma!

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ CHOTĚBOŘ
Městská knihovna společně se žáky a vyučující Vás zve na výstavu prací výtvarného oboru.
Vernisáž proběhne 3.května 2013 v 16:00 hod. Výstava potrvá do 14. června 2013. Expozice bude rozdělena do tří úseků.
1/Keltové
– seznámení s Keltskou kulturou, legendami a uměním – k vidění budou: mince, šperky, keltské helmy, tradiční nádoby, dokonce budeme mít možnost nahlédnout do Keltské svatyně
2/Černá Afrika
– Afrika jako kolébka lidstva: Africké kmeny, masky, ale i rozmanitá příroda a zvířata
3/Secese
– návrat o 100 let zpět: Inspirace v dílech slavných umělců: Alfons Mucha, Gustav Klimt a Antoní Gaudí; práce jsou zastoupené jak v keramice, tak i v kresbě a grafice; Shlédnout můžete secesní maskaróny, mozaiky a můžete se seznámit i s dobovou módou. Doplňující téma: černobílá fotografie.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Městská knihovna Vás všechny srdečně zve již na třetí pokračování z cyklu Čtenářská dílna.
Konat se bude pod vedením Mgr. Lucie Dostálkové v pondělí 6.5.2013 od 17.15 hodin v podkroví knihovny. O čem se bude hovořit tentokrát? Zájemci o čtenářskou dílnu a literaturu vůbec přijdou  sdílet své zážitky z četby Milana Kundery Žert. Setkání je určeno pro všechny milovníky knih bez ohledu na věk.

KINEZIOLOGIE – METODA, JAK ZJISTIT SKRYTÉ PROBLÉMY
Srdečně Vás zveme na přednášku Kineziologie- metoda, jak zjistit skryté problémy, které Vás trápí dne 13.5.2013 od 16.00 hodin v podkroví. Terapeut, reflexolog, kineziolog, biopraktik a telestét pan Josef Semrád Vás seznámí s metodou Kineziologie, kterou můžete na webech dohledat rovněž jako “jednotný mozek” či “tři v jednom koncept”. Metoda se k nám dostala koncem 80. let a přednášející má praktické zkušenosti jako terapeut této metody od roku 1992. Vaše tělo si pamatuje vše, co jste kdy zažili. Tato paměť je přístupná pomocí testování svalových okruhů. Vaše tělo dokáže vyprávět pro Vás možná již zapomenuté příběhy, které ovlivňují Vaše emoce a současné stavy.
Přednáška trvá cca 90 min. včetně diskuse. Vybíráme 20,- Kč na příspěvek pro lektora.

Z POPELNICE DO LEDNICE
Dokumentární film z cyklu “Promítej i ty”  Z popelnice do lednice můžete přijít shlédnout do podkroví knihovny v pondělí dne 13.5.2013 od 19.30 hodin. Dokument Valentina Thurna o tom, kolik jídla skončí jako odpad dřív, než se dostane na náš talíř.

LA BRISE DE FRANCE
Srdečně Vás zveme na komorní koncert Jindřicha Macka a Jitky Baštové, který se koná v podkroví knihovny v sobotu dne 18.5.2013 od 16.00 hodin. Skladby francouzských autorů zazní v provedení loutny, akordeonu i v avantgardní kombinaci obou nástrojů. V programu uslyšíme mimořádně zdobnou hudbu 17. a 18. století. Poslechem děl inspirovaných stylem kabaretního šansonu se ocitneme ve francouzském salóně. Také zazní vlastní úpravy vybraných děl Clauda Debussyho z období impresionismu.

POJĎTE SI S NÁMI ČÍST
Divadelní spolek SCHOD a městská knihovna Vás zvou na literární pásmo Pojďte s námi číst, pohádkové putování světem knížek Jak Lesanka a Palouček napravili loupežníka Brumajzla. Přijďte si s dětmi prožít pohádkové příběhy do podkroví knihovny dne 20.5.2013 v 17.30 hodin. Program je určen především pro děti od 4 do 10 let, ale nejen jim…

FIRMA BERÁNEK -levné knihy Havlíčkův Brod ve spolupráci s městskou knihovnou vám v dětském oddělní umožňuje nákup levných knih.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Na měsíc květen a červen je pro Vás připravena nová výstava: Drobná lidová keramika. Exponáty nám laskavě zapůjčil pan Jaroslav Kreibich. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc květen jsme pro Vás vybrali spisovatele Karla Štorkána. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si 90. výročí narození.

NOVÁ SOUTĚŽ:  POZNEJ KNIHU 2013
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu 2013“. Každý měsíc, jako v loňském roce,  zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Soutěž bude probíhat v období leden až říjen 2013. Vyhodnocení proběhne v listopadu 2013 u příležitostí 170. výročí založení knihovny.
Za každých pět správných odpovědí soutěžící obdrží dárek v podobě knihy dle vlastního výběru. Jména soutěžících se správnou odpovědí budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
Ukázka č. 5/13:
“Květen byl nádherný. Zejména v jeho druhé polovině slunce hřálo jako v červenci a dalo se chodit naboso a jen v tričku. V Michaelině duši panovala celkem pohoda a Květa Robová radostí přímo hýřila. Postupující jaro vzbuzovalo v obou dívkách všelijaké myšlenky. Nutilo je uvažovat o tom, jestli ještě do maturity prožijí něco hezkého. Podle všeho se dobře dařilo i Vojtovi Vobořilovi a dík jeho iniciativě začaly Michaela s Květou jezdit častěji na víkend do Opavy. Vojta obě vozil tátovou škodovkou. Přijel pro ně v sobotu a v neděli je odvezl zpátky do Frýdku….”

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.

INTERNET PRO SENIORY
Městská knihovna i nadále v novém roce nabízí seniorům možnost poznávat práci s počítačem. Pod odborným vedením mohou senioři každé úterý dopoledne využít této možnosti a naučit se s počítačem pracovat. Výuka s počítačem a využití internetu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě počítačů se musí zájemci předem nahlásit v knihovně u p. Dymáčkové.