Trénink paměti a koncentrace pro pokročilé
Cyklus čtyř setkání (celkem 10 hod.) navazuje na předchozí tréninkový program, který v knihovně probíhal v loňském roce. Rozvíjí získané dovednosti a přinese další  náměty na procvičování paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí. Bude zaměřen především na praktické využití osvojených paměťových technik a strategií v každodenním životě.

Lektor: Jana  V e j s a d o v á,  certifikovaný trenér paměti 3. stupně,  www.mneme.cz

Obsah programu „Nenechte mozek zlenivět!“

–       zapamatování obsahu textu, vědomé a bezděčné zapamatování, kontextová paměť,
reprodukce textu bez zrakové podpory, verbální logika, rozvíjení osvojených paměťových
technik

–       čísla v našem životě, využití Parisova kódu k zapamatování PIN, čísla účtů, letopočtů,
kombinace paměťových technik

–       tváře a jména, upevnění získaných dovedností, dekódování, nácvik na fotografiích
a ve  dvojicích

–       testy a cvičení s tématickým zaměřením na reálie Kraje Vysočina – krátkodobá
a dlouhodobá  paměť,  pozornost, rychlost zpracování informací, prostorová
představivost, atd.

Zájemci o pokračující kurz hlaste se v knihovně . Termíny jsou 7.,14., 21. a 28. května vždy od 9.30 do 12.00 hodin.

Kurzovné je zdarma!