Startujeme čtvrtý semestr!!! 7.2.2013 od 10.00 hodin se budeme těšit na pokračování studia již čtvrtým semestrem. Jako další zajímavé téma si studenti vybrali Čínskou medicínu v naší zahrádce. Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách. V kurzu nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo od pradávna. S léčivkami se seznámíme nejen z hlediska botanického, ale také pěstitelského, uživatelského a zpracovatelského.
Tento způsob výuky je určen především seniorům z regionů vzdálených od sídel vysokých škol, kteří mají zájem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Ale nejen jim! Pokud máte zájem o tento způsob vzdělávání (jedinou podmínkou je věk 50 a více let) a chcete se k nám přidat – neváhejte a přihlaste se ještě dnes! Délka jednoho semestru zahrnuje 6 přednášek při časové náročnosti 2 hodiny 1x za 14 dní. Při přednáškách je přítomen vedoucí konzultačního střediska, který s účastníky spolupracuje při zhlédnutí video přednášky a hromadném vyplnění testu. Dále mají studenti možnost samostudia prostřednictvím počítače a internetu, kterého mohou využívat doma nebo přímo v naší knihovně. Po ukončení semestru obdrží absolvent Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – může být individuálně přerušováno z rodinných či zdravotních důvodů) obdrží certifikát o absolutoriu VU3V na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě Provozně ekonomické. Studijní program je koncipován přátelsky a nenáročně. Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu Čínské medicíny v naší zahrádce, se mohou hlásit v průběhu ledna a února, nejpozději do 7.2.2013 v Městské knihovně v Chotěboři u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.