Výstava ve vestibulu knihovny:

EDUARD BASS (1.1888-2.10.1946)
vlastním jménem Eduard Schmidt, byl český spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař.  Připomínáme si  125. výročí narození.

JAROSLAV HAŠEK (30.4.1883-3.1.1923)
byl český spisovatel, publicista a novinář. Připomínáme si 90. výročí úmrtí.

MIROSLAV PARÁK (4.4.1940-18.1.2003)
byl český malíř, čestný člen AVU Praha.  Připomínáme si 10. výročí úmrtí.

Dětské oddělení

NOVÁ SOUTĚŽ – DĚTI TĚŠTE SE!

Dětské oddělení Městské knihovny v Chotěboři připravuje na rok 2013 další soutěž pro děti o ceny.
Jedná se o obdobnou soutěž, která probíhá v oddělení pro dospělé čtenáře. Soutěžit mohou zájemci již od ledna 2013.

Pravidla soutěže:

  • Vždy na začátku každého měsíce bude zveřejněn v dětském oddělení a na webových stránkách knihovny krátký úryvek z knihy.
  • Děti budou mít za úkol určit název a autora knihy.
  • Každý soutěžící dostane soutěžní kartičku, kam si bude za každou správnou odpověď ukládat samolepky.
  • Kdo správně odpoví na všech dvanáct ukázek, bude tedy mít v kartičce dvanáct samolepek.
  • Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru roku – v prosinci 2013.
  • Vyhrají ti, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí – nejvíce samolepek.
  • Děti mohou soutěžit přímo v knihovně nebo prostřednictvím e-mailu           ( knihovna.detske@chot.cz)

Začínáme v lednu touto ukázkou:

„ To všechno se stalo před jarem. Když už jaro odkvítalo, vzpomněl si starosta Humpál, že se vypraví do lesa spočítat nové letošní zajíce. Vzal notes a tužku, na nohy si dal natáhnout zvlášť pevné lovecké boty a jde. Všude má ouctu pro svoje starostenské nohy. Ve městě se mu klanějí měšťani, venku v poli se mu kameny samy odvalují z cesty. Z keřů vykukují mladí zajíci a poslušně hlásí svá matriková čísla. „Prvňák, druhák, třeťák.“ Starosta si to zapisuje do notesu. Došel tak až k lesu Řáholci a vstoupil do něho.“

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny opět po prázdninách každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDY V KNIHOVNĚ
Rádi bychom Vás pozvali na besedu na téma „Temperament a vztahy“.  Jste sangvinik, melancholik, flegmatik či cholerik? Jak se dané temperamenty projevují? Beseda bude dále věnována partnerským vztahům a vztahům z hlediska sourozeneckých konstelací. Besedovat můžete s Bc. Milanem Žákem, DiS., sociálním pracovníkem domova pro seniory a lektorem. Beseda bude realizována v pondělí, 21. 1. 2013 od 16:00 hodin. Jste srdečně zváni!

Dále si Vás dovolujeme  pozvat na besedu v Městské knihovně Chotěboř na téma „Dluhová problematika“.  Beseda se uskuteční 18. 2. 2013 od 16:00 hodin. Besedou Vás provede Bc. Milan Žák, DiS. spolu se svým hostem Bc. Karlem Křivánkem, DiS. – lektorem a  poradcem občanské poradny. Beseda bude obsahovat projekci dokumentu Šitkredit, informace o vývoji dluhů a také aktuální změny v exekucích platných od 1. 1. 2013.

Na besedy jste organizátory srdečně zváni do podkroví knihovny.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Na měsíc leden a únor jsme proVás připravili novou výstavu: Dřevořezby ze soukromých sbírek od čtyř sběratelů z 20-ti zemí světa. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny!

SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ MÍSTNOST- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
SKM pro vás připravila novou výstavu v podkroví knihovny. Výstava fotografií pana Petera Doležala a pana Hynka Boháče bude probíhat od 14.1.2013 do 22.2.2013. Srdečně Vás všechny zveme na vernisáž, která se uskuteční v pátek 11.1.2013 od 17.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

PARTYZÁNSKÁ ODYSEA
Dne 28.1.2013 od 16:00 hodin se v Městské knihovně v Chotěboři uskuteční beseda na zajímavé téma. Navštíví nás pan Pavel Vomela, historik z Krucemburku. Ten se již dlouhá léta věnuje psaní článků o různých kapitolách regionální historie. Podílel se i na tvorbě knihy, která se zabývá krutými protipartyzánskými represemi, jež na přelomu let 1944 a 1945 zasáhly nejen Krucemburk a okolí. Do knihovny přijde vyprávět o protipartizánské operaci gestapa v lednu 1945 na Vysočině a o zatýkání spolupracovníků s partyzány v Krucemburku a okolí dne 23.1.1945. Těšíme se na Vaši návštěvu!

NOVÁ SOUTĚŽ:  POZNEJ KNIHU 2013
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu 2013“. Každý měsíc, jako v loňském roce,  zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Soutěž bude probíhat v období leden až říjen 2013. Vyhodnocení proběhne v listopadu 2013 u příležitostí 170. výročí založení knihovny.
Za každých pět správných odpovědí soutěžící obdrží dárek v podobě knihy dle vlastního výběru. Jména soutěžících se správnou odpovědí budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
V prosinci zvítězili: Jitka Melzerová, Jitka Málková a Alena Vydláková
Správná odpověď z ukázky č.11: Saint-Exupéry, A. – Malý princ
Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé čtenáře naší knihovny.
Ukázka č. 1/13:
„Žil u Dursleyových už bezmála deset let, deset bezútěšných let, kam až sahala jeho paměť, od doby, kdy byl ještě malý a jeho rodiče zahynuli při té autohavárii. Nedokázal si vzpomenout, že by seděl v autě, když se to stalo. Když si za dlouhých hodin v přístěnku občas namáhal hlavu, vybavovala se mu podivná vidina: oslepující záblesk zeleného světla a palčivá bolest, kterou pocítil na čele.  To zřejmě byla ta havárie, i když se neuměl představit, odkud se všechno to zelené světlo vzalo. Na rodiče se vůbec nepamatoval. Teta ani strýc o nich nikdy nemluvili a měl samozřejmě zakázáno klást jim hloupé otázky. V domě nebyla jediná fotografie jeho rodičů.“

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc leden jsme pro Vás vybrali spisovatele Jaroslava Haška. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si  90.výročí úmrtí. Těšíme se na Vás!

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.

INTERNET PRO SENIORY
Městská knihovna i nadále v novém roce nabízí seniorům možnost poznávat práci s počítačem. Pod odborným vedením mohou senioři každé úterý dopoledne využít této možnosti a naučit se s počítačem pracovat. Výuka s počítačem a využití internetu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě počítačů se musí zájemci předem nahlásit v knihovně.