Výstava ve vestibulu knihovny:

PAVEL TIGRID (1917-2003)
rozený Pavel Schönfeld, byl významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznačnějších představitelů českého protikomunistického exilu. Připomínáme si  95. výročí narození.

JAN ZRZAVÝ (1890-1977)
český malíř, grafik, ilustrátor, jevištní výtvarník a národní umělec. Připomínáme si 35. výročí úmrtí.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc říjen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Hrátky s literaturou “. Děti  mají za úkol zábavnou formou určit jména známých autorů.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
1.10.   Škola malého stromu I. – Carter, F.
8.10.   Škola malého stromu II. – Carter, F.
15.10. Škola malého stromu III. – Carter, F.
22.10. Škola malého stromu IV. – Carter, F.
29.10. Škola malého stromu V. – Carter, F.


MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM

Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny opět po prázdninách každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDY S MGR. LUBOŠEM NOVOTNÝM
Srdečně Vás všechny zveme na  besedu s panem Mgr. Lubošem Novotným, která se bude konat v úterý, 2.10.2012 od 15.00 hodin. Téma bude: Krizová léta ve vztazích, žárlivost, nevěra, vlastnictví…“ S panem Mgr. Lubošem Novotným se můžete těšit 6.11.2012 na besedu “Psychosomatika jako spouštěč našich nemocí a problémů, Autogenní trénink, Otázky vztahu- jsem z tebe nemocný…” a 4.12.2012 na besedu “Stále častější hádavá žena + syndrommrzutého muže, aneb umění se hádat”. Jste srdečně zváni do dětského oddělení knihovny!

SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ MÍSTNOST- VÝSTAVA O BIBLI NEJEN PRO DĚTI
Ojedinělý projetk, který pro občany a návštěvníky města připravila Církev bratrská v Horní Krupé a klub Velryba ve spolupráci s Městskou knihovnou v Chotěboři, můžete shlédnout v období 8.-19. října 2012. Zveme Vás do nově otevřených prostor podkroví městské knihovny, kde pod názvem „Výstava o Bibli nejen pro děti“ budete mít příležitost si všemi smysly prozkoumat Knihu knih. Odborní průvodci Vás výstavou provedou a poskytnou zajímavý výklad. Pro děti je od autorů projektu připravena výtvarná soutěž. Chcete-li si rozšířit vědomosti, informovat se, vyzkoušet si práci s exponáty nebo se pobavit, máte možnost se zůčastnit projektu.

SKM- VÝSTAVA KOŽENÝCH OBRAZŮ A KABELEK
Dále připravujeme velice zajímavou výstavu kožených obrazů a kabelek, které vytváří  paní Blanka Mudrová. Obdivovat a případně i nakoupit můžete od 1.11.2012 do 3.1.2013. Těšíme se na vaši návštěvu v podkroví knihovny.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc říjen jsme pro Vás vybrali spisovatele Eduarda Basse. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si  66.výročí úmrtí. Těšíme se na Vás!

VÝSTAVA „SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME“
V čítárně městské knihovny jsme pro Vás  na měsíc září a říjen připravili novou výstavu s názvem „Sbírám, sbíráš, sbíráme“. Návštěvníci si mohou prohlédnout, co vše je možné nashromáždit v domácích sbírkách. Jste srdečně zváni!

SMÍRČÍ KAMENY
Městská knihovna shromažďuje materiály k vydání informačního materiálu o smírčích kamenech v okolí města. Pokud byste věděli o nějakém místě, kde se tyto kameny nachází, podělte se s námi o Vaše vědomosti. Těšíme se na případnou spolupráci.

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.

INTERNET PRO SENIORY
Městská knihovna i v druhé polovině roku nabízí seniorům možnost poznávat práci s počítačem. Pod odborným vedením mohou senioři každé úterý dopoledne využít této možnosti a naučit se s počítačem pracovat. Výuka s počítačem a využití internetu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě počítačů se musí zájemci předem nahlásit v knihovně.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Startujeme třetí semestr!!! V říjnu se budeme těšit na pokračování studia již třetím semestrem. Dalším zajímavým tématem budou Dějiny oděvní kultury. V pokračujícím  cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta. Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvorů. Naší pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu Dějin oděvní kultury,  se mohou hlásit v průběhu září, nejpozději 4.10.2012, v městské knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.

PŘIPRAVUJEME:

KOMORNÍ LOUTNOVÝ KONCERT
V podkroví městské knihovny pro vás připravujeme koncert s Jindřichem Mackem – loutna a Jitkou Baštovou – akordeon „Doteky strun a kouzla měchu“.  Pořad je na první pohled zcela výjimečný, chce posluchačům představit upravené kompozice pro  netradiční duo – ojedinělou zvukovou kombinaci aerofonu (kde zvuk vzniká chvěním vzduchového sloupce) a historického nástroje a tím přinést nové myšlenky i barevné nápady. Skladby jsou vybrány tak, aby vynikly přednosti obou nástrojů, jejich jemnost, pestrost a schopnost navodit určitý pocit, vykreslit zvukomalbu. Vhodně volená akordeonová a loutnová sóla navíc představí oba nástroje v různých stylech a žánrech. Koncert se koná v sobotu 10.11.2012 od 15.00 hodin. Těšíme se na Vaši náštěvu!