Výstava ve vestibulu knihovny:

JAROSLAV VRCHLICKÝ (1853-1912)
byl český básník, dramatik, prozaik, překladatel a vůdčí osobnost Lumírovců.  Připomínáme si  100. výročí úmrtí.

PETR BERZUČ (1867-1958)
byl český básník, národní umělec a prozaik. Připomínáme si  145. výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc září je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Znáte známá přísloví?“. Děti  mají za úkol poplňovat známá přísloví.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
3.9.   Hurvínek plete páté přes deváté – Štáchová, H.
10.9. Večerníčky s Jiřinou Bohdalovou
17.9. Vynález zkázy – Verne, J.
24.9. Pohádková lampička – Nepil, F.


MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM

Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny opět po prázdninách každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

AUTORSKÉ ČTENÍ  S  JOSEFEM  “PEPSONEM” SNĚTIVÝM
Dne 18.9.2012 od 16.00 hodin jsme pro Vás připravili autorské čtení s Josefem „Pepsonem“ Snětivým. Velice zajímavé odpoledne vám všem zpříjemní návštěva herce z Divadla Járy Cimrmana Miloně Čepelky. Všichni jste srdečně zváni do pokroví knihovny. Vstupné je zdarma.

BESEDA S MGR. LUBOŠEM NOVOTNÝM
Srdečně Vás všechny zveme na  besedu s panem Mgr. Lubošem Novotným, která se bude konat v úterý, 19.9.2012 od 16.00. Téma bude: Závislosti u dětí, dospívajících a návykové látky, automaty a počítačové hry…. S panem Mgr. Lubošem Novotným se můžete těšit průběžně na besedy v druhé polovině roku. Těšíme se na vás!


SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ MÍSTNOST

V podkroví městské knihovny je pro Vás i nadále připravena výstava obrazů Ludmily a Stanislava Bartůškových z Úsobí na Vysočině. Ve svých obrázcích spojují křehkou krásu paličkované krajky s malbou nebo tiskem, které krajku oživují a dávají jí nový prostor. Jsou to malá poetická vyprávění, zpracovaná s citem pro kouzlo tvarů. Dávají pocit radosti, pohody a harmonie. Obrazy, snivé pohledy do duše, kde se barevné tóny vzájemně snoubí, proplétají a přenášejí nás do světa snů starých zahrad, oživlých bytostmi andělů a siluet astrálních postav, které nás lákají a vtahují do svého něžného dění. Obrazy jsou dveře, kterými můžeme vstoupit a toulat se v souznění barev a pocitů, dveře vedoucí ven ze světa dnešního uspěchaného bytí…..

SOUTĚŽTE  S  KNIHOVNOU
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu“. Každý měsíc zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Ze správných odpovědí vždy vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží drobnou cenu. Jména výherců budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
V červenci zvítězili: Bohuslava Tichá, Oldřich Tichý a Andrea Zhřívalová
Správná odpověď z ukázky č.7: Karolina Světlá – Kříž u potoka
Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé čtenáře naší knihovny.
Ukázka č. 8:
…..“ Vzdálili jsme se od sebe asi na dvacet metrů a oznamovali jsme si nález každého hříbku veselým voláním. Potom jsem na okraji malé mýtinky uviděl skupinu asi patnácti hříbků. Chtěl jsem vyrazit vítěžný pokřik, ale pak jsem s velkodušností všech zamilovaných přemýšlel, jak to zařídit, aby ten hříbkový poklad našla slečna Barbora. Představoval jsem si, jak by radostně zavýskla. Posadil jsem se na pařez a zavolal jsem na ni, že mne bolí noha a že už dál nemohu. Přiběhla se starostlivou tváří a řekla, že si tedy odpočineme, a že na to měla pamatovat a abych se nezlobil, že šla tak rychle. V tu chvíli mně ji bylo líto, že ji tak šidím. Sedla si do mechu a dívala se směrem, kde byl ten houf hříbků. Čekal jsem, co udělá, ale radostný pokřik se neozval” …..

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc září jsme pro Vás vybrali spisovatele Jaroslava Vrchlického. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si  100.výročí úmrtí.

VÝSTAVA „SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME“
V čítárně městské knihovny jsme pro Vás  na měsíc září a říjen připravili novou výstavu s názvem „Sbírám, sbíráš, sbíráme“. Návštěvníci si mohou prohlédnout, co vše je možné nashromáždit v domácích sbírkách. Jste srdečně zváni!

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.

PŘIPRAVUJEME:

VÝSTAVA O BIBLI NEJEN PRO DĚTI
Kulturní a společenská místnost v městské knihovně pro Vás připravuje zajímavou výstavu, kde pro Vás budou připraveny zajímavosti o Bibli, mnoho různých překladů Bible (ať už českých nebo zahraničních), Bible v původních jazycích, Bible v počítači, mobilu a jiné technické zajímavosti, Bible v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, informace o překladu Bible, do jakých jazyků se nyní Bible překládá a jiné exponáty týkající se Knihy knih. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet 8.-19.10.2012. Výstava je připravena i pro rodiny s dětmi. Bible není jen stará kniha! Akci pořádá Církev bratrská v Horní Krupé a Klub Velryba ve spolupráci s městskou knihovnou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Startujeme třetí semestr!!! V říjnu se budeme těšit na pokračování studia již třetím semestrem. Dalším zajímavým tématem budou Dějiny oděvní kultury. V pokračujícím  cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta. Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvorů. Naší pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu Dějin oděvní kultury,  se mohou hlásit v průběhu září, nejpozději 4.10.2012, v městské knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.