Výstava ve vestibulu knihovny:

VLADIMÍR PÁRAL (10.8.1932)
je nejvýznamnějším představitelem novodobé české sociologické a civilizační satiry.  Připomínáme si  80. výročí narození.

MARIE KUBÁTOVÁ  (8.8.1922)
rozená Kutinová, je prozaička a dramatička těžící z krkonošského floklóru i ze současného života. Připomínáme si  90. výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc srpen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Záhady pro detektivy začátečníky“. Děti  mají za úkol vyřešit zápletku detektivního příběhu.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

Oddělení pro dospělé

SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ MÍSTNOST
V podkroví městské knihovny je pro Vás i nadále připravena vernisáž obrazů Ludmily a Stanislava Bartůškových z Úsobí na Vysočině. Ve svých obrázcích spojují křehkou krásu paličkované krajky s malbou nebo tiskem, které krajku oživují a dávají jí nový prostor. Jsou to malá poetická vyprávění, zpracovaná s citem pro kouzlo tvarů. Dávají pocit radosti, pohody a harmonie. Obrazy, snivé pohledy do duše, kde se barevné tóny vzájemně snoubí, proplétají a přenášejí nás do světa snů starých zahrad, oživlých bytostmi andělů a siluet astrálních postav, které nás lákají a vtahují do svého něžného dění. Obrazy jsou dveře, kterými můžeme vstoupit a toulat se v souznění barev a pocitů, dveře vedoucí ven ze světa dnešního uspěchaného bytí…..

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ KNIHOVNY „MÍSTO, KDE TO MÁM RÁD“
Zájemci o novou, letní soutěž, mají poslední možnost se zúčastnit!!!  Úkol je jednoduchý. Tužkou, štětcem nebo fotoaparátem musíte zachytit své oblíbené místo, které máte rádi a kam se rádi vracíte. Výsledky Vašeho snažení nám můžete přinést do knihovny od června do konce srpna, s kontaktem na Vás a v minimálním formátu A4.  Výherci budou vylosováni v týdnu knihoven a odměněni zajímavou knihou.  Práce budou vystaveny ve vestibulu dětského oddělení knihovny. Těšíme se na vaši účast.

SOUTĚŽTE  S  KNIHOVNOU
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu“. Každý měsíc zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Ze správných odpovědí vždy vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží drobnou cenu. Jména výherců budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
V červnu zvítězili: Bohuslava Tichá a Oldřich Tichý
Správná odpověď z ukázky č.6: Zdena Frýbová – Robin druhý a jeho rodina.
Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé čtenáře naší knihovny.
Ukázka č. 7:
„…..“ Za tři neděle měli oddavky. Mikeš k svatbě bratrově se nedostavil, poslal velký stříbrný peníz „na povijan“, jak na švagra se sluší, vzkazuje, že pro velkou práci z domova vzdálit se nemůže. Frantík byl tomu skoro rád, že nepřišel, aby nepozoroval netajenou k němu nelaskavost nevěstinu. Józa ani chvíli setkání se nebála, věděla, že nepřijde. Kdož by si žádal vyzkoumat, kterak bylo Józe, když k Potockým se stěhovala, do stavení toho, kdež se zrodili bratří, kteří stejně krutě jí ublížili, jeden falešností, druhý láskou svou, když sama si musela nastrčit okovy, které na ni nastrojil Mikeš za lásky odměnu, když cítila, žeť podruhé obětí jeho ničemnosti…..“

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc srpen jsme pro Vás vybrali spisovatelku Marii Kubátovou. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny její knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si  90.výročí narození. Těšíme se na Vás!

VÝSTAVA „POKLADY ZAPOMENUTÉ V KNIHÁCH“
V čítárně městské knihovny jsme pro Vás  na měsíc červenec a srpen připravili novou výstavu s názvem „Poklady zapomenuté v knihách“. Návštěvníci si mohou prohlédnout, co vše je možné najít ve vrácených knihách. Jste srdečně zváni!

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.

PŘIPRAVUJEME:

VÝSTAVA O BIBLI NEJEN PRO DĚTI
Kulturní a společenská místnost v městské knihovně pro Vás připravuje zajímavou výstavu, kde pro Vás budou připraveny zajímavosti o Bibli, mnoho různých překladů Bible (ať už českých nebo zahraničních), Bible v původních jazycích, Bible v počítači, mobilu a jiné technické zajímavosti, Bible v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, informace o překladu Bible, do jakých jazyků se nyní Bible překládá a jiné exponáty týkající se Knihy knih. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet 8.-19.10.2012. Výstava je připravena i pro rodiny s dětmi. Bible není jen stará kniha! Akci pořádá Církev bratrská v Horní Krupé a Klub Velryba ve spolupráci s městskou knihovnou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Startujeme třetí semestr!!! V říjnu se budeme těšit na pokračování studia již třetím semestrem. Dalším zajímavým tématem budou Dějiny oděvní kultury. V pokračujícím  cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta. Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvorů. Naší pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu Dějin oděvní kultury,  se mohou hlásit v průběhu září, nejpozději 4.10.2012 v městské knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.

BESEDY V KNIHOVNĚ
Pro velký úspěch jsme pro vás znovu v týdnu knihoven (1.-7.10.2012) zařadili Autorské čtení s Josefem „Pepsonem“ Snětivým a besedu s panem Mgr. Lubošem Novotným.
S panem Mgr. Lubošem Novotným se můžete těšit průběžně na besedy v druhé polovině roku. První beseda se bude konat v úterý, 4.9.2012 od 15.00. Téma bude: Závislosti u dětí, dospívajících a návykové látky, automaty a počítačové hry….
Bližší informace zveřejníme na našich www stránkách a na plakátech. Těšíme se na vaši hojnou účast.