Kryl, Karel, 1944-1994
Země Lhostejnost / Karel Kryl. — Vyd. 1. — Praha : Torst, 2012. — 170 s.
— Kniha přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990-93. Jeho články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila.
ISBN 978-80-7215-428-9 : 197.00 Kč