Sorensen, Julia
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením : příběhy a cvičení pro děti ve věku 4-8 let / Julia Sorensen ; z anglického originálu … přeložila Pavla Le Roch. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2012. — 86 s. : il. — Obsahuje bibliografii. — Název originálu: Overcoming loss
. — Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Ve svém prožívání se však často omezují na výrazy jako “šťastný,” “smutný,” a “rozhněvaný,” a neumějí často o svém žalu mluvit. To může mít dalekosáhlé důsledky pro jejich citový vývoj. Tato publikace je zdrojem četných cvičení, jež lze snadno kopírovat. Cvičení využívají hru a výtvarnou činnost, která pomáhá truchlícím dětem používat jemnější výrazy pro emoce, jako je stud, zoufalství a žárlivost. Tato cvičení mají za úkol podporovat sociální a emoční učení. Pro učitele, vychovatele a každého, kdo pracuje s dětmi ve věku 4 – 8 let, bude tato kniha praktickým a účinným pomocníkem.
ISBN 978-80-262-0095-6 : 149.00 Kč