Výstava ve vestibulu knihovny:

ZDEŇKA BEZDĚKOVÁ (19.4.1907-12.8.1999)
česká spisovatelka, filoložka a překladatelka. Narodila se v jihočeském městě České Budějovice.  Snažila se o osobitý pohled na dítě a zejména dostat se pod povrch dění a zachytit psychiku dítěte. Připomínáme si 105. výročí narození.

FRANTIŠEK KOŽÍK (16.5.1909-5.4.1997)
český spisovatel, autor historických a biografických románů. Byl jedním z nejplodnějších českých autorů. Vytvořil přes stovku děl – románů, dramat, scénářů a rozhlasových her. Připomínáme si 15. výročí úmrtí.

FRANTIŠEK SLÁMA (3.11.1850-25.4.1917)
byl právník a historik, jeden z nejvýznamějších rodáků Chotěboře. Ve svém rodišti je známý poněkud méně než na Těšínském Slezsku, kde dlouhou řádku let působil v justici. Od Jablunkova přes Těšín až po Opavu je vzpomínán jako zapálený buditel kulturního a společenského uvědomění Slezanů. V Chotěboři lidé o Slámovi vědí z výrazné pamětní desky na jeho rodném domě na náměstí Trčků z Lípy; dům  byl nedávno rekonstruován na bankovní pobočku. Sláma se zde narodil v roce 1850. Studoval gymnázium v Německém Brodě a v Praze, ale maturoval až v Bratislavě. V právní vědě se vzdělal v Budapešti a titul JUDr. získal v chorvatském Záhřebu. Do Slezska ho přivedlo právě povolání právníka, ve svých dvaatřiceti letech nastoupil místo soudce v Těšíně. Napsal poutavý cestopis Vlastenecké putování po Slezsku. Knihu v Praze vydal nakladatel Jan Otto, rodák z Přibyslavi, v edici z Našich a cizích vlastí. Následovaly další historické publikace.  Pro poznání země hodně cestoval, navštivil i slezskou metropoli Vratislav. Sláma však nezaujímá jenom politická hodnocení  slezského osudu, čtenáři přibližuje život lidových vrstev, popisuje lidové zvyky a lidový oděv. Připomínáme si 95. výročí úmrtí.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc duben je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Čísla“. Děti  mají za úkol ze známých rčení uhádnout čísla.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
2.4.     Puntíčkáři I. – Kratochvíl, M.
16.4.   Puntíčkáři II. – Kratochvíl, M.
23.4.   O statečné princezně – Lada, J.
30.4.  Král Ječmínek – Berger, J.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – VÝSTAVA
Srdečně Vás zveme do dětského oddělení knihovny, kde je instalována výstava obalů na knihy vyrobených dětmí a žáky základních škol. Městská knihovna u příležitosti Dne pro dětskou knihu vyhlásila  výtvarnou soutěž „Vytvoř obal na svoji knihu“. Soutěž byla určena všem, kteří měli zájem si libovolnou výtvarnou technikou vyrobit obal na svoji oblíbenou knížku. Za jednotlivce byla oceněna slečna Justýna Polívková. Základní školy si ocenění přebraly v průběhu měsíce března.


MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM

Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDA S PANEM JAROSLAVEM KREIBICHEM NA TÉMA “BABIČKA”
Pro velký zájem návštěvníků knihovny pro Vás všechny opakujeme besedu s panem Jaroslavem Kreibichem na téma “Babička” od Boženy Němcové. Srdečně Vás zveme do knihovny dne 10.4.2012 od 15.00 hodin. Vyprávění o díle naší slavné spisovatelky pan Kreibich doplní ukázkami její nejznámější knihy. Těšíme se na Vás.

PROJEKT “NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT”
Městská knihovna v Chotěboři ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě se v rámci grantového programu Na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů roce 2012 zapojila do projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti. Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzu na trénování paměti, který bude probíhat od 5.dubna do 31.května každý čtvrtek, vždy od 10.00 hodin v dětském oddělení knihovny. Bohužel, vzhledem k omezené kapacitě knihovny se kurzu zúčastní prvních 20 přihlášených zájemců. Přihlášky jsou k vyzvednutí v dospělém oddělení knihovny. Lekce jsou bezplatné!

SOUTĚŽTE  S  KNIHOVNOU
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu“. Každý měsíc zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Ze správných odpovědí vždy vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží drobnou cenu. Jména výherců budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
V únoru zvítězili: Miloslava Pokorná, Božena Čiháková a Jitka Melzerová
Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé čtenáře naší knihovny.
Ukázka č. 3:
„…..“Všechno začalo na podzim roku 1876. Toho roku, kdy jí bylo v dubnu osmnáct. V květnu se zúčastnila celá Braunerova rodina oslav, když František Palacký dokončil své Dějiny; na Žofíně byl banket. Ale brzy potom doprovodila Praha slavného dějepisce na pohřbu, jaký česká země nezažila od smrti krále Karla IV. Sestry Braunerovy, Anna a Zdenka, navštívily truchlící rodinu doktora Riegra v Malči a zbytek léta prožily v Roztokách… „

PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
Další semestr byl úspěšně zahájen. Zájemci o studium v naší knihovně se ještě pořád mohou hlásit. Z široké nabídky témat si studenti vybrali: Etika jako východisko z krize společnosti. Přednášející je lektor Technické univerzity v Liberci PhDr. Jan Šolc .  Délka jednoho semestru zahrnuje 6 přednášek při časové náročnosti 1-2 hodiny 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10 hodin. Při přednáškách je přítomen vedoucí konzultačního střediska, který s účastníky spolupracuje při zhlédnutí video přednášky a hromadném vyplnění testu. Zájemci o studium jsou srdečně zváni a na případnou spolupráci se těší – knihovnice a pověřená vedoucí VU3V konzultačního střediska v Městské knihovně v Chotěboři, Pavla Dymáčková.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc duben jsme pro Vás vybrali spisovatele Františka Kožíka. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomeneme si 15.výročí úmrtí. Těšíme se na Vás!

VÝSTAVA „PANENKY- HLAVNÍ PŘEDSTAVITELKY ROMÁNŮ“
V čítárně městské knihovny jsme pro vás i v dubnu připravili novou, velice zajímavou výstavu s názvem „Panenky- hlavní představitelky románů“. Panenky nám laskavě zapůjčila se své sbírky paní Naďa Dymáčková. Těšíme se na vaši návštěvu!

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

VÝZVA KNIHOVNY
Městská knihovna vyzývá občany města k rozšíření knihovního fondu o diplomové práce. Pokud byste chtěli darovat knihovně svou diplomovou práci, které se vztahuje svým tématem k Chotěboři a jejímu okolí, kontaktujte nás prosím v městské knihovně.

IGNÁT HERRMANN
Oddělení pro dospělé čtenáře rozšiřuje fond knih chotěbořského rodáka I. Herrmanna. Prosíme čtenáře, kteří vlastní ve svých knihovničkách knihy Ignáta Herrmanna a byli by ochotni je darovat naší knihovně, aby nás navštívili. Z jeho obsáhlé tvorby nám chybí následující tituly: Čtyřlístek, Duch pradědečkův, Dvě pohádky královské, Jan Vilím, Manželova přítelkyně, Na různé adresy, O Fardinandu Dobrotivém, O třech nebožtících, Pan Melichar, Rozházené kapitoly, Salakušky, Z paměti starého mrzouta, Z povídek nedělního kronikáře a Ze staré Prahy.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první týden v měsíci.