Výstava ve vestibulu knihovny:

KAREL POLÁČEK (22.3.1892-19.10.1944)
spisovatel a novinář, narodil se v Rychnově nad Kněžnou. Pocházel z rodiny židovského obchodníka s koloniálním zbožím. Již od 15 let žil Poláček v Praze.  Připomínáme si 120. výročí narození.

JAN AMOS KOMENSKÝ (28.3.1592-15.11.1670)
největší spisovatel pobělohorské emigrace, filozof a poslední biskup jednoty bratrské, vlastním jménem Jan Amos Segeš Nivnický. Místo jeho narození není známo, některé prameny uvádí Uherský Brod, jiné Nivnici na jihovýchodní Moravě nebo rodiště jeho otce obec Komny (odtud zřejmě “Komenský”).  Připomínáme si 420. výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc březen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Hledej stromy “. Děti  mají za úkol poznat ve větách názvy stromů.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
5.3.     Kocourovy pohádky- Tuba, J.
12.3.   Rumcajs – Čtvrtek, V.
19.3.   První pomoc – Kirschner, M.
26.3.  Kněžnin prsten – Nepil, F.


MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM

Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDA  S  PANÍ LEKTORKOU SLÁVKOU PEROUTKOVOU
Dne 6.3.2012 od 14.30 hodin Vás srdečně zveme na zajímavou besedu se Slávkou Peroutkovou na téma: Specifické poruchy učení. Ve třech uskutečněných besedách  byla řeč hlavně o dětech, které se potýkají s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, také o tom, jak s těmito dětmi efektivně komunikovat a jak se vyvarovat chyb ve výchově. Lektorka Slávka Peroutková se zatím problému specifických poruch učení dotkla jen okrajově. To proto, že jim bude věnováno celé, v pořadí již čtvrté, setkání. Pokud se dítě potýká s výraznými projevy Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, či jiné poruchy s předponou dys, zkušený pedagog to brzy pozná a na problém upozorní rodiče. Ti se většinou okamžitě snaží pro svého potomka najít odbornou pomoc. Mnoho dětí ale má mírnější problémy s učením a velmi často slýchá od rodičů výtky: „Ty, když opravdu chceš, dokážeš úlohu napsat krásně a bez chyby. Jenže chceš málokdy. Jsi lajdák a lenoch …“ Je ale možné, že žáčkovi trochu křivdí. Jak rozeznat mírné studijní potíže a jak dětem pomoci je překonávat, o tom si mohou všichni zájemci přijít popovídat do dětského oddělení městské knihovny. Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

BESEDA  S  PANEM  Mgr. LUBOŠEM  NOVOTNÝM
Městská knihovna Vás srdečně zve na velice zajímavou besedu s panem Mgr. Lubošem Novotným,která
se koná dne 13.3.2012 od 14.00 hodin v knihovně. Pan Mgr. Novotný pohovoří na téma:
„Jak nás ovlivňují:
–  biorytmy člověka
–  chemie smíchu a pozitivní psychologie
–  biorytmy a duševní hygiena“

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Dne 27.3.2012  vás srdečně zveme do knihovny na Velikonoční dílny. Zájemci přineste si s sebou háček a tenčí přízi a přijďte odpoledne ve 14.00 hodin do dětského oddělení knihovny. Těší se na vás vaše knihovnice.


SOUTĚŽTE  S  KNIHOVNOU
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu“. Každý měsíc zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Ze správných odpovědí vždy vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží drobnou cenu. Jména výherců budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
V lednu zvítězili: Oldřich Tichý, Ladislav Pátek, Bohuslava Tichá.
Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro dospělé naší knihovny.
Ukázka č. 2:
„…..“Pan učitel mne chválí, že se chovám mravně a že mám dobrou hlavu, pročež mu nosím sešity domů. Písmo mám nejlepší z celé třídy, vnější úprava písemných prací velmi úhledná. Píšu krásněji než Kolorenč František, co je v první třídě, ale často schází, má škrofle a taky měl příušnice. Já si přinesl ze školy vši, měl jsem jich plnou hlavu. Nikdo neměl tolik vší, ani Zilvar, co ostává v chudobinci. Maminka pravila, že si musí zoufat, a česala mě…. „


BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna v březnu vyhlašuje čtenáře knihovny s nejvíce výpůjčkami a zároveň se hlásí k celostátní akci „Čtenář roku“. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je pro naší knihovnu počet výpůjček knih za uplynulý rok. Knihovny tak zakládají novou tradici oceňování nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce používají.
V naší knihovně zvítězili tito čtenáři:

Za důchodce:   Jirásková Hedvika      – 958 výpůjček/rok
Za pracující:     Flídr Jiří                          – 271 výpůjček/rok
Za studenty:     Teclová Michaela        – 127 výpůjček/rok
Děstské odd.    Jelínek Vojtěch            – 132 výpůjček/rok


PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
Další semestr byl úspěšně zahájen. Zájemci o studium v naší knihovně se ještě pořád mohou hlásit. Z široké nabídky témat si studenti vybrali: Etika jako východisko z krize společnosti. Přednášející je lektor Technické univerzity v Liberci PhDr. Jan Šolc .  Délka jednoho semestru zahrnuje 6 přednášek při časové náročnosti 1-2 hodiny 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10 hodin. Při přednáškách je přítomen vedoucí konzultačního střediska, který s účastníky spolupracuje při zhlédnutí video přednášky a hromadném vyplnění testu. Zájemci o studium jsou srdečně zváni a na případnou spolupráci se těší – knihovnice a pověřená vedoucí VU3V konzultačního střediska v Městské knihovně v Chotěboři, Pavla Dymáčková.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc březen jsme pro Vás vybrali spisovatele Karla Poláčka. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomeneme si 120.výročí narození. Těšíme se na Vás!

VÝSTAVA „PANENKY- HLAVNÍ PŘEDSTAVITELKY ROMÁNŮ“
V čítárně městské knihovny jsme pro vás na měsíc březen a duben připravili novou, velice zajímavou výstavu s názvem „Panenky- hlavní představitelky románů“. Panenky nám laskavě zapůjčila se své sbírky paní Naďa Dymáčková. Těšíme se na vaši návštěvu!

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

VÝZVA KNIHOVNY
Městská knihovna vyzývá občany města k rozšíření knihovního fondu o diplomové práce. Pokud byste chtěli darovat knihovně svou diplomovou práci, které se vztahuje svým tématem k Chotěboři a jejímu okolí, kontaktujte nás prosím v městské knihovně.

IGNÁT HERRMANN
Oddělení pro dospělé čtenáře rozšiřuje fond knih chotěbořského rodáka I. Herrmanna. Prosíme čtenáře, kteří vlastní ve svých knihovničkách knihy Ignáta Herrmanna a byli by ochotni je darovat naší knihovně, aby nás navštívili. Z jeho obsáhlé tvorby nám chybí následující tituly: Čtyřlístek, Duch pradědečkův, Dvě pohádky královské, Jan Vilím, Manželova přítelkyně, Na různé adresy, O Fardinandu Dobrotivém, O třech nebožtících, Pan Melichar, Rozházené kapitoly, Salakušky, Z paměti starého mrzouta, Z povídek nedělního kronikáře a Ze staré Prahy.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou opět od září hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první týden v měsíci.