Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc únor je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Co to znamená, když se řekne “. Děti  mají za úkol uhádnout správné znění známých rčení.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Městská knihovna u příležitosti Dne pro dětskou knihu vyhlašuje 26.11.2011 výtvarnou soutěž „Vytvoř obal na svoji knihu“. Soutěž je určena všem, kteří si chtějí libovolnou výtvarnou technikou vyrobit obal na svoji oblíbenou knížku. Obaly přijímá městská knihovna do konce února 2012. Vyhodnocení proběhne v měsíci březnu. Nejlepší knižní obaly budou odměněny, všechny budou vystaveny a následně vráceny. Těšíme se na vaši účast!

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
6.2.     Modrý koberec – Kocourek, V.
13.2.   Průvodce usoužených puberťáků láskou – Asquith, R
20.2.  Dorotka a mořští loupežníci – Zhoř, A.
27.2.  Pošta v ZOO – Sekora, O.


MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM

Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDA SE SLÁVKOU PEROUTKOVOU
Dne 14.2.2012 od 15.00 hodin Vás srdečně zveme na zajímavou besedu se Slávkou Peroutkovou na téma: Agresivita u dětí. Přijďte se dozvědět, co si dnešní mládež představuje pod pojmen “slušné chování” a co všechno se s tím a proti tomu dá udělat. Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

BESEDA  S  PANEM  Mgr. LUBOŠEM  NOVOTNÝM
Městská knihovna Vás srdečně zve na velice zajímavé besedy s panem Mgr. Lubošem Novotným.
První beseda se koná 28.2.2012 od 14.00 hodin v knihovně. Beseda nese název:
Jak jednat a vycházet s problémovými typy osob“ a „Vliv genetiky na temperament člověka“.

Druhá beseda bude dne 13.3.2012 od 14.00 hodin rovněž v knihovně a pan Mgr. Novotný pohovoří na téma:
„Jak nás ovlivňují:
–  biorytmy člověka
–  chemie smíchu a pozitivní psychologie
–  biorytmy a duševní hygiena“


PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
Další semestr bude začínat 16.února 2012 od 10.00 hodin. Z široké nabídky témat si studenti vybrali: Etika jako východisko z krize společnosti. Přednášející je lektor Technické univerzity v Liberci PhDr. Jan Šolc .  Délka jednoho semestru zahrnuje 6 přednášek při časové náročnosti 1-2 hodiny 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10 hodin. Při přednáškách je přítomen vedoucí konzultačního střediska, který s účastníky spolupracuje při zhlédnutí video přednášky a hromadném vyplnění testu. Zájemci o studium jsou srdečně zváni a na případnou spolupráci se těší – knihovnice a pověřená vedoucí VU3V konzultačního střediska v Městské knihovně v Chotěboři, Pavla Dymáčková.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc únor jsme pro Vás vybrali spisovatele Otakara Chaloupku. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny jeho knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomeneme si 77. výročí narození. Těšíme se na Vás!

VÝSTAVA „OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011“
Na měsíc leden a únor připravujeme pro návštěvníky knihovny novou výstavu s názvem „Ohlédnutí za rokem 2011“. Připomeneme si akce naší knihovny uplynulého roku. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny.

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ
Městská knihovna se zapojila do projektu Čtení pomáhá. Projekt chce přilákat děti k literatuře i tím, že za každou přečtenou knížku dostanou virtuální obnos, který pak pošlou vybrané dobročinné organizaci. Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Zúčastnit se mohou čtenáři i prostřednictvím našich internetových stránek na www.knihovnachotebor.cz, kde naleznou pravidla i registrační formulář. Jako knihovnice jsme potěšení, že se projektu účastní školní družina.

OBČERSTVENÍ V KNIHOVNĚ
Oddělení knihovny pro dospělé čtenáře nabízí možnost občerstvení kávy nebo čaje v prostorách čítárny knihovny. V příjemném prostředí si můžete vychutnat teplý nápoj a třeba se i začíst do oblíbených knih. Těšíme se na vás!

VÝZVA KNIHOVNY
Městská knihovna vyzývá občany města k rozšíření knihovního fondu o diplomové práce. Pokud byste chtěli darovat knihovně svou diplomovou práci, které se vztahuje svým tématem k Chotěboři a jejímu okolí, kontaktujte nás prosím v městské knihovně.

IGNÁT HERRMANN
Oddělení pro dospělé čtenáře rozšiřuje fond knih chotěbořského rodáka I. Herrmanna. Prosíme čtenáře, kteří vlastní ve svých knihovničkách knihy Ignáta Herrmanna a byli by ochotni je darovat naší knihovně, aby nás navštívili. Z jeho obsáhlé tvorby nám chybí následující tituly: Čtyřlístek, Duch pradědečkův, Dvě pohádky královské, Jan Vilím, Manželova přítelkyně, Na různé adresy, O Fardinandu Dobrotivém, O třech nebožtících, Pan Melichar, Rozházené kapitoly, Salakušky, Z paměti starého mrzouta, Z povídek nedělního kronikáře a Ze staré Prahy.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou opět od září hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.