Výstava ve vestibulu knihovny:

BOŽENA NĚMCOVÁ (4.2.1820-21.1.1862)
byla česká spisovatelka. Je považována za zakladatelku novodobé české prózy. Je také autorkou cestopisných a národopisných črtů, realistických povídek z venkovského prostředí  a vrcholné románové kronikářské povídky Babička. Připomínáme si 150. výročí narození.

ČENĚK HOUBA (10.1.1857-10.6.1931)
byl významným průkopníkem regionální vlastivědy. V Chotěboři působil nejdříve jako berní úředník, v letech 1911-1931 pak jako správce Městského muzea v Chotěboři.  Stal se i jedním z přispěvatelů do Ottova slovníku naučného, jeho jméno je spjato s četnými vlastivědnými příručkami a průvodci. Připomínáme si 155 výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc leden je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Luštění s tajenkou “. Děti  mají za úkol zaškrtávat správné odpovědi.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Městská knihovna u příležitosti Dne pro dětskou knihu vyhlašuje 26.11.2011 výtvarnou soutěž „Vytvoř obal na svoji knihu“. Soutěž je určena všem, kteří si chtějí libovolnou výtvarnou technikou vyrobit obal na svoji oblíbenou knížku. Obaly přijímá městská knihovna do konce února 2012. Vyhodnocení proběhne v měsíci březnu. Nejlepší knižní obaly budou odměněny, všechny budou vystaveny a následně vráceny. Těšíme se na vaši účast!

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
2.1.     Staré pověsti české I. – Jirásek, A.
9.1.     Staré pověsti české II. – Jirásek, A.
16.1.  Zapomenutý čert v Dalskabátech – Drda, J.
23.1.  Pinocchiova dobrodružství I. – Collodi, C.
30.1.  Pinocchiova dobrodružství II. – Collodi, C.

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc leden jsme pro Vás vybrali spisovatelku Boženu Němcovou. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny její knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomeneme si 150. výročí narození. Těšíme se na Vás!

BESEDA SE SLÁVKOU PEROUTKOVOU “EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI, ANEB PROČ NEPOSLOUCHÁ?”
Rodiče mají občas pocit, že takzvaně „mluví do zdi“. Připadá jim, že je jejich potomek neposlouchá a je duchem někde jinde. Jindy jim dcera nebo syn neodpovídá, nebo rozhovor zlehčuje a říká nesmysly. Občas děti za rodiči přijdou se zdánlivou hloupostí a maminka nebo otec pak dlouho přemýšlí nad tím, co se jejich ratolesti dokáže v hlavě vylíhnout. V několikanásobně větší intenzitě toto zažívají rodiče hyperaktivních dětí. Tyto děti mluví a mluví. Překotně mění témata a nejsou schopné se soustředit na to, co jim říká někdo jiný. Vést s nimi delší smysluplný rozhovor je velmi obtížné. Lektorka Slávka Peroutková se ve své soukromé učebně DOUČKO věnuje většinou právě dětem, které se potýkají s diagnózou ADHD a s některými specifickými poruchami učení. O svých zkušenostech bude s rodiči besedovat v dětském oddělení Městské knihovny v Chotěboři v úterý 24. ledna. Součástí setkání bude i malý workshop, při kterém si účastníci ve dvojicích prakticky vyzkouší několik komunikačních cvičení. Začátek besedy je v 15 hodin a není určena pouze pro rodiče hyperaktivních dětí. Získané informace lze jistě využít všude v běžném životě.

VÝSTAVA „OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011“
Na měsíc leden a únor připravujeme pro návštěvníky knihovny novou výstavu s názvem „Ohlédnutí za rokem 2011“. Připomeneme si akce naší knihovny uplynulého roku. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny.

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ
Městská knihovna se zapojila do projektu Čtení pomáhá. Projekt chce přilákat děti k literatuře i tím, že za každou přečtenou knížku dostanou virtuální obnos, který pak pošlou vybrané dobročinné organizaci. Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Zúčastnit se mohou čtenáři i prostřednictvím našich internetových stránek na www.knihovnachotebor.cz, kde naleznou pravidla i registrační formulář. Jako knihovnice jsme potěšení, že se projektu účastní školní družina.

VÝZVA KNIHOVNY
Městská knihovna vyzývá občany města k rozšíření knihovního fondu o diplomové práce. Pokud byste chtěli darovat knihovně svou diplomovou práci, které se vztahuje svým tématem k Chotěboři a jejímu okolí, kontaktujte nás prosím v městské knihovně.

IGNÁT HERRMANN
Oddělení pro dospělé čtenáře rozšiřuje fond knih chotěbořského rodáka I. Herrmanna. Prosíme čtenáře, kteří vlastní ve svých knihovničkách knihy Ignáta Herrmanna a byli by ochotni je darovat naší knihovně, aby nás navštívili. Z jeho obsáhlé tvorby nám chybí následující tituly: Čtyřlístek, Duch pradědečkův, Dvě pohádky královské, Jan Vilím, Manželova přítelkyně, Na různé adresy, O Fardinandu Dobrotivém, O třech nebožtících, Pan Melichar, Rozházené kapitoly, Salakušky, Z paměti starého mrzouta, Z povídek nedělního kronikáře a Ze staré Prahy.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou opět od září hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.