PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
Další semestr bude začínat v první polovině února 2012. Z široké nabídky témat si studenti vybrali: Etika jako východisko z krize společnosti. Přednášející je lektor Technické univerzity v Liberci PhDr. Jan Šolc .  Délka jednoho semestru zahrnuje 6 přednášek při časové náročnosti 1-2 hodiny 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10 hodin. Při přednáškách je přítomen vedoucí konzultačního střediska, který s účastníky spolupracuje při zhlédnutí video přednášky a hromadném vyplnění testu. Zájemci o studium jsou srdečně zváni a na případnou spolupráci se těší – knihovnice a pověřená vedoucí VU3V konzultačního střediska v Městské knihovně v Chotěboři, Pavla Dymáčková.