Bůžek, Václav, 1959-
Světy posledních Rožmberků / Václav Bůžek a kolektiv. — Vyd. 1. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. — 791 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, erby, faksim. — Na zadním přídeští geneal. tabulka. — Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
. — Pestrá mozaika vztahů nejen v Království českém, ale i v celé Evropě. Kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za dveřmi soukromých komnat, na svět veřejný, na každodennost jejich šlechtických přátel i na život poddaných na jejich panství.
ISBN 978-80-7422-092-0 : 539.00 Kč