Ve čtvrtek 20. října byl v Městské knihovně v Chotěboři, za přítomnosti zástupkyně České zemědělské univerzity ing. Kláry Nehodové, zahájen první – zkušební semestr Virtuální univerzity 3 věku a to kurzem Astronomie. Virtuální proto, že nejde o přímé setkávání s lektorem, ale o společné sledování přednášky lektorem nahrané. Tento způsob výuky je určen především seniorům z regionů vzdálených od sídel vysokých škol, kteří mají zájem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Ale nejen jim! Jedinou podmínkou pro možnost zapojení do VU3V je status 50+. Rozhodli jsme se, jako čtvrtá knihovna v ČR, využít této nové možnosti vzdělávání a pod záštitou České zemědělské univerzity, která je garantem studijního programu, otevřeli tzv. konzultační středisko u nás, v městské knihovně. Oslovila nás především největší výhoda virtuálních kurzů, a to je dostupnost kdekoliv a kdykoliv.

Studium Virtuální univerzity 3 věku bude probíhat ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Zapsaní účastníci vzdělávání, kteří se již nyní účastní kurzu Astronomie, si společně vyberou z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvoří si tak svůj vlastní studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy, případně exkurze.

Pokud máte zájem o tento způsob vzdělávání (jedinou podmínkou je věk 50 a více let) a chcete se k nám přidat – neváhejte a přihlaste se ještě dnes! Příští, druhé, setkání kurzu Astronomie, se uskuteční ve čtvrtek 3.11.2011 od 10.00 hodin. Tentokrát budeme nejen společně sledovat přednášku a vyplňovat test, ale i vybírat z nabídky kurz na letní semestr. Stávající kurz Astronomie obsahuje čtyři přednášky, všechny další kurzy pak přednášek šest. V nabídce jsou tyto kurzy: Etika jako východisko z krize společnosti, Kouzelná geometrie, Lesnictví, Myslivost, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub a Vývoj a současnost Evropské unie. A v přípravě jsou i nová témata, například kurz Dějiny odívání od pravěku po renesanci.

Všechny další informace má pro vás připraveny a na setkání s vámi se těší – knihovnice a pověřená lektorka VU3V konzultačního střediska v Městské knihovně v Chotěboři, Pavla Dymáčková.