Výstava ve vestibulu knihovny:

JARMILA GLAZAROVÁ (7.9.1901-20.2.1977)
Česká prozaička publicistka a reportérka. V osmi letech se svou rodinou odstěhovala do Prahy, kde se v budoucí spisovatelce začalo probouzet vlastenecké cítění. V I. světové válce ztratila oba své rodiče, a tak se se sestrou odstěhovala na Ostravsko. Tam zblízka poznala sociální bídu, osudy prostých lidí a sympatie k dělnickému hnutí. V té době také absolvovala hospodářskou školu a provdala se za staršího lékaře, se kterým žila spokojený život dvanáct let. Po manželově náhlé smrti se vrátila zpět do Prahy a věnovala se literatuře. Když skončila II. světová válka působila jako kulturní atašé na našem velvyslanectví v Moskvě. Po návratu se věnovala hlavně publicistické činnosti zejména reportážím v zahraničí. Jednu dobu byla dokonce poslankyní Národního shromáždění. Psala do řady časopisů, kde ve svých článcích hájila národní kulturu, jazykovou čistotu a realistické a sociální postupy v literatuře. Za svou mnohostrannou aktivitu byla dvakrát oceněna. V roce 1956 dostala Československou cenu míru a roku 1959 byla oceněna titulem národní umělkyně. Připomínáme si 110. výročí narození.

JAROSLAV SEIFERT (23.9.1901-10.1.1986)
Byl lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel, první československý nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jako chlapec pobýval Jaroslav často u svých prarodičů, dočasně tu dokonce chodil do školy, a jak sám později prohlásil, dědeček mu tady byl tím, čím kdysi Boženě Němcové její babička. Po studiích začal pracovat jako novinář a literát. Ve dvacátých letech minulého století byl spoluzakladatelem, členem a mluvčím uměleckého hnutí Devětsil. Působil v řadě levicových deníků a avantgardních časopisů – Rudé právo, Rovnost, Právo lidu, Nová scéna, Kytice atd. Stal se členem České akademie věd a umění, byl předsedou Svazu českých spisovatelů.V sedmdesátých letech odešel Seifert do ústraní a začal spolupracovat s disentem a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Jeho dílo bylo vydáváno v samizdatu. Připomínáme si 110. výročí narození.

IVAN KLÍMA (14.9.1931)
rodným jménem Ivan Kauders, je český spisovatel a dramatik s židovskými kořeny. V době druhé světové války strávil jako školák tři roky v terezínském koncentráku. Po gymnáziu vystudoval FF UK, obor čeština a literární věda. Po absolutoriu pracoval v 60. letech jako redaktor Literárních novin a Listů. Dva roky strávil pracovně v USA a po návratu mu byla znemožněna další publikační činnost. Dalších 20 let se živil převážně jako svobodný spisovatel a pracoval v dělnických profesích. Klímovo literární dílo je značně rozsáhlé a žánrově pestré: zahrnuje prózu, dramata, reportáže, eseje, fejetonistiku i knížky pro děti. Jeho prózy se v různých kontextech vyrovnávají s problémem lidské samoty a střetnutí jedince s mechanismy moci. Značná část jeho díla vyšla v cizojazyčných překladech v zahraničí (bylo přeloženo do 31 jazyků). Ivan Klíma patří k nejpřekládanějším a ve světě nejznámějším českým autorům. Připomínáme si 80. výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc září je v dětském oddělení připravena nová soutěž „ Hledej čísla “. Děti  mají za úkol procvičovat postřeh a v obrázcích hledat skrytá čísla .

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

VÝSTAVA
Při vstupu do dětského oddělení si můžete nově prohlédnout práce žáků základní školy a družiny Smetanova. Srdečně Vás zveme!

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
5.9.     Čarodějův učeň I. – Preussler, O.
12.9.   Čarodějův učeň II. – Preussler, O.
19.9.   Čarodějův učeň III. – Preussler, O.
26.9.   Čarodějův učeň IV. – Preussler, O.

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

BESEDA SLÁVKY PEROUTKOVÉ
Dne 20.9.2011 od 14.30 hod. Vás srdečně zveme do městské knihovny na zajímavou besedu paní Slávky Peroutkové na téma “Jak lépe porozumět dětem, aneb proč zlobí… ” Těšíme se na Vaši návštěvu!

TENTO MĚSÍC ČTEME
Od září si městská knihovna pro vás připravila akci „Tento měsíc čteme“. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny knihy ke čtení vždy od autorů, kteří mají v daném období výročí. Čtenáři i návštěvníci knihovny si mohou knihy prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Na měsíc září jsme pro Vás vybrali spisovatele Jaroslava Seiferta. Připomeneme si 110. výročí narození. Jste srdečně zváni!

VÝSTAVA „RUČNÍ DOVEDNOSTI“
Od září bude pro návštěvníky knihovny připravena nová výstava s názvem „Ruční dovednosti“. Vystaveny zde budou ruční práce převážně z Patchworku, vyrobeny náročnou technikou. Přijďte se inspirovat, co všechno lze ze „zbytků“ vyrobit. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny!

ČTENÍ POMÁHÁ
Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy do projektu Čtení pomáhá vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejmladší a střední kategorii vybrala prvních 19 knih veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež z knih novinovaných porotou. Jednu knihu v nejmladší a střední kategorii si v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež zvolila veřejnost sama.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou opět od září hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.