Jubilejním  10 000  návštěvníkem naší knihovny v roce 2011 se stala paní Eva Jeřábková. Srdečně gratujujeme a přejeme ještě spoustu krásných chvil strávených nad knihou!!!
8 000 návštěvníkem se stala čtenářka Denisa Müllerová. Rovněž gratulujeme.