Výstava ve vestibulu knihovny:

JAN NERUDA (9.7.1834-22.8.1891)
byl významný český básník a novinář, člen družiny májovců, byl zakladatelem českého fejetonu. Jako novinář byl oblíben a zvláště jeho fejetony patřily ve své době k nejčtenějším. Jeho prozaické dílo, ačkoli zdaleka nedosahuje kvalit jeho poezie, bylo oceňováno již za jeho života. Jeho dílo je spjato s Prahou. Patří k nejvýznamnějším autorům české literatury vůbec. Básnické dílo je plné skepse a pesimismu. Jazyk Nerudova díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převrací slovosled. Zdůraznění děje provádí opakováním výrazů. Příslovce dává na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen. Nerudovo básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno a kvality tohoto díla začaly být běžně uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti. Pravdou zůstává, že literární kritika a ostatní básníci se k jeho dílu začali vracet o něco dříve. Připomínáme si 120. výročí úmrtí.

ALOIS JIRÁSEK (23.8.1851-12.3.1930)
Narodil se roku 1851 v Hronově u Náchoda. Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. Studoval na německém gymnáziu v Broumově, potom na českém gymnáziu v Hradci Králové. Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl vynikajícím spisovatelem, ale i dramatikem. Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé. Jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země. Hlavním hrdinou je vždy člověk, který reprezentuje svou dobu. Ze začátku byly jeho práce vydávány v časopisech Osvěta, Květy, Lumír, Zlatá Praha a Zvon. Mnoho jeho děl bylo zpracováno filmově. Ve svých velkolepých dílech ztvárnil svou představu národních dějin a poukázal na to, že tvůrcem všeho historického dění je lid. Připomínáme si 160 let výročí narození.

Dětské oddělení

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

JEŠTĚ DO KONCE PRÁZDIN MŮŽETE VYUŽÍT AKCI MĚSTSKÉ KNIHOVNY:

„HURÁ DO KNIHOVNY“
Děti mohou přijít do knihovny, kde pro ně budou připraveny různé společenské hry, kvízy, hádanky, tajenky, omalovánky, doplňačky…. . Pozvání platí i pro děti, kteří nejsou čtenáři dětského oddělení knihovny.
Kdy: v půjčovní hodiny knihovny
Kde
: v dětském oddělení
Pro koho
: pro všechny

CESTOVATELSKÁ SOUTĚŽ
Vážení čtenáři, po úspěšných třech ročnících naší cestovatelské soutěže vyhlašujeme v pořadí již 4. ročník Cestovatelské soutěže po knihovnách českých i zahraničních!
Soutěž probíhá od 15.června do 15.září 2011. Cestovatelský průkaz, do kterého budete při svých výletech sbírat razítka knihoven, si můžete vyzvednout v dětském i dospělém oddělení městské knihovny. Platná budou pouze razítka v cestovatelském průkazu, nikoliv na vložených listcích. Po zaplnění razítky čtenář průkaz v knihovně odevzdá a  může si vyzvednout další. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má platný čtenářský průkaz. Zvítězí ten, kdo do cestovatelského průkazu nasbírá co největší počet razítek z různých knihoven. Vyhodnocení proběhne začátkem října v týdnu knihoven. Bližší informace získáte v knihovně.

VLASTIVĚDNÁ TOULKA „VE ŠLÉPĚJÍCH I. HERRMANNA“ ZA MALÍŘEM PROF. JIŘÍM HORNÍKEM
Jako v uplynulých dvou letech, tak i v letošním roce, jsme pro Vás připravili vlastivědnou toulku „Ve šlépějích I. Herrmanna“. Tentokrát budeme putovat za malířem profesorem Jiřím Horníkem. Pokud se chcete dozvědět zajímavosti o životě tohoto malíře a strávit příjemný den procházkou v přírodě, jste srdečně zváni. Turistická trasa povede z Chotěboře do Libice nad Doubravou. Jako překvapení jsme si pro Vás připravili malé občerstvení v cíli cesty.
Sraz:        v sobotu dne 13.8.2011 v 9.00 hodin
Kde:        u sochy Ignáta Herrmanna
S sebou:  dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení
Návrat:   v odpoledních hodinách

Těšíme se na vaši hojnou účast, kterou prosíme potvrdit osobní návštěvou v Informačním centru Chotěboř, telefonicky 569 626 634 nebo písemně na infocentrum@chot.cz do 10.8.2011.

VÝSTAVA „ILUSTRACE ZNÁMÝCH VÝTVARNÍKŮ V DĚTSKÝCH KNIHÁCH“
V čítárně městské knihovny je pro Vás na prázdninové měsíce nově připravena výstava s názvem „Ilustrace známých výtvarníků v dětských knihách”. Knihy nám laskavě zapůjčil pan Jaropslav Kreibich. Jste srdečně zváni.

ČTENÍ POMÁHÁ
Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy do projektu Čtení pomáhá vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejmladší a střední kategorii vybrala prvních 19 knih veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež z knih novinovaných porotou. Jednu knihu v nejmladší a střední kategorii si v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež zvolila veřejnost sama.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou opět od září hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.