Výstava ve vestibulu knihovny:

ZDENĚK BURIAN (11.2.1905-1.7.1981)
byl český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Proslul a mezinárodního uznání se mu  dostalo za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci s předními odborníky, mezi nimiž byli paleontolog Josef Augusta, antropolog Vojtěch Fetter a další. Přesto byl značně opomíjen, protože režimu se nelíbila ani jeho orientace na západní literaturu, ani jeho aktivní působení v trampingu, ani velké sympatie ke hnutí woodcraft. Burianovo dílo je velmi rozsáhlé. Vytvořil asi 10 000 děl určených k reprodukci (tedy ilustrace a obálky pro knihy i časopisy, v tomto čísle je obsažena i drtivá většina jeho „pravěkého“ díla). Kromě toho vytvořil dnes těžko zjistitelné množství (řádově stovky) děl v rámci tzv. volné tvorby (zde lze počítat nejrůznější věci – od rozměrných olejů až po malé kresbičky obdivovatelům do památníčku či ty nejjednodušší přípravné skicy). Nebyl experimentátor, zdokonaloval pouze svoji techniku, snažil se, aby jeho dílo bylo přístupné každému. Ilustroval česká vydání téměř 500 knih a navrhl 600 knižních obálek, například od autorů Jaroslava Foglara, Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Karla Maye, Eduarda Štorcha nebo Julese Verna. Připomínáme si 30. výročí úmrtí.

KAREL VÁCLAV RAIS (4.1.1859-8.7.1926)
byl český spisovatel s regionálním zaměřením na Podkrkonoší, představitel realismu a tzv. venkovské prózy. Vystudoval pedagogiku v Jičíně. Poté působil jako učitel na Hlinecku a také zastával funkci ředitele na dívčí měšťanské škole. Zde vytvořil většinu svých děl. Jeho prvním literárním dílem byly básně a drobná próza pro mládež. Snažil se v ní vychovávat mládež k mravní bezúhonnosti. V této tvorbě je znát vliv Jana Nerudy a Svatopluka Čecha. Až počátkem devadesátých let začal Rais psát prózu z prostředí venkovského lidu na Českomoravské vrchovině. Jeho hrdinové byli většinou lidé toužící po panském životě a penězích. Rais ve své tvorbě zdůrazňuje střety tradičního a moderního způsobu života, které někdy zapříčinily rozpad rodinných vztahů. Připomínáme si 85. výročí úmrtí.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc červenec je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Doplň názvy měsíců “. Děti  mají za úkol v rýmovačkách doplňovat názvy měsíců.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

VÝSTAVA
Při vstupu do dětského oddělení si můžete nově prohlédnout výkresy žáků základní školy a družiny Smetanova. Srdečně Vás zveme!

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

„HURÁ DO KNIHOVNY“
Vážení rodiče, máte už teď starosti, kam s Vašimi ratolestmi o prázdninách, jak je zabavit a být bez obav, že něco vyvedou? Milé babičky také nemájí čas celý den hlídat Vaše zlatíčka?
Tak právě pro Vás knihovnice městské knihovny připravily na prázdninové měsíce akci Hurá do knihovny”. Děti mohou přijít do knihovny, kde pro ně budou připraveny různé společenské hry, kvízy, hádanky, tajenky, omalovánky, doplňačky…. . Pozvání platí i pro děti, kteří nejsou čtenáři dětského oddělení knihovny.
Kdy
: v půjčovní hodiny knihovny
Kde
: v dětském oddělení
Pro koho
: pro všechnyA navíc máme pro děti připravené milé překvapení! Za slunečného počasí si děti užijí knížek a her venku na čerstvém vzuchu. Zájemci hlaste se předem.  Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kdy
: každé prázdninové pondělí od 9.30 do 11.30 hodin
Kde: v prostorách za městskou knihovnou.
Pro koho
: děti od 6 do 9 let.

CESTOVATELSKÁ SOUTĚŽ
Vážení čtenáři, po úspěšných třech ročnících naší cestovatelské soutěže vyhlašujeme v pořadí již 4. ročník Cestovatelské soutěže po knihovnách českých i zahraničních!
Soutěž probíhá od 15.června do 15.září 2011. Cestovatelský průkaz, do kterého budete při svých výletech sbírat razítka knihoven, si můžete vyzvednout v dětském i dospělém oddělení městské knihovny. Platná budou pouze razítka v cestovatelském průkazu, nikoliv na vložených listcích. Po zaplnění razítky čtenář průkaz v knihovně odevzdá a  může si vyzvednout další. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má platný čtenářský průkaz. Zvítězí ten, kdo do cestovatelského průkazu nasbírá co největší počet razítek z různých knihoven. Vyhodnocení proběhne začátkem října v týdnu knihoven. Bližší informace získáte v knihovně.

VLASTIVĚDNÁ TOULKA „VE ŠLÉPĚJÍCH I. HERRMANNA“ ZA MALÍŘEM PROF. JIŘÍM HORNÍKEM
Jako v uplynulých dvou letech, tak i v letošním roce, jsme pro Vás připravili vlastivědnou toulku „Ve šlépějích I. Herrmanna“. Tentokrát budeme putovat za malířem profesorem Jiřím Horníkem. Pokud se chcete dozvědět zajímavosti o životě tohoto malíře a strávit příjemný den procházkou v přírodě, jste srdečně zváni. Turistická trasa povede z Chotěboře do Libice nad Doubravou. Jako překvapení jsme si pro Vás připravili malé občerstvení v cíli cesty.
Sraz:        v sobotu dne 13.8.2011 v 9.00 hodin
Kde:        u sochy Ignáta Herrmanna
S sebou:  dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení
Návrat:   v odpoledních hodinách

Těšíme se na vaši hojnou účast, kterou prosíme potvrdit osobní návštěvou v Informačním centru Chotěboř, telefonicky 569 626 634 nebo písemně na infocentrum@chot.cz do 10.8.2011.

VÝSTAVA „ILUSTRACE ZNÁMÝCH VÝTVARNÍKŮ V DĚTSKÝCH KNIHÁCH“
V čítárně městské knihovny je pro Vás na prázdninové měsíce nově připravena výstava s názvem „Ilustrace známých výtvarníků v dětských knihách”. Knihy nám laskavě zapůjčil pan Jaropslav Kreibich. Jste srdečně zváni.

ČTENÍ POMÁHÁ
Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy do projektu Čtení pomáhá vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejmladší a střední kategorii vybrala prvních 19 knih veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež z knih novinovaných porotou. Jednu knihu v nejmladší a střední kategorii si v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež zvolila veřejnost sama.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.