KNIHOVNÍČKŮV  KVÍZ  K  OSLAVÁM  MĚSTA
Oddělení pro dospělé čtenáře si pro Vás u příležitosti 680.výročí města připravilo „Knihovníčkův kvíz“. Zájemci mohou odpovídat na otázky týkající se historie města Chotěboř. Pro ulehčení soutěže jsou u každé otázky nabídnuty tři možné odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Vyplněný tiskopis z chotěbořského ECHA soutěžící donesou do knihovny a na základě správných odpovědí bude předána hodnotná cena. Tiskopis je možné si vyzvednout i v oddělení pro dospělé čtenáře knihovny.  Těšíme se na Vaši účast!

1. Co bylo v budově, kde nyní sídlí Obchodní akademie?
A) Soud
B) Pošta
C) Pekařství

2. Jak se jmenoval otec současného majitele chotěbořského zámku?
A) Jan Dobrzenský z Dobrzenic
B) Jan Maxmilián Dobrzenský
C) Jan Josef Dobrzenský z Dobrzenic

3. Jak se jmenuje pověst, ze které je tento úryvek?
„ V dávných dobách, kdy se až k samým hradbám Chotěboře prostíral
hluboký les, snad ještě prales, bydlel prý zde bohatý zeman. Měl jedi-
ného syna, kterého střežil jako oko v hlavě.“
A) Pověst o kapli Svaté Anny
B) O zlém Rašínovi
C) Mikšova jáma

4. Kolik místních částí má Chotěboř?
A) 7
B) 6
C) 8

5.  Jak se nazýval dům, který sloužil k izolaci obyvatel v období nakažli-
vých nemocí. Zbořen byl v roce 1969 a stál na rohu ulic Houbova a Na
Chmelnici.
A) Kostnice
B) Katovna
C) Cholerovna

6. Kde se v Chotěboři říkalo „Na Království“?
A) v okolí dnešní Koželužské ulice, pod hrází Obecního rybníku
B) pozemky obklopující rybníky zvané Kacíře
C) část ulice Ningerovy pod kostelem

7. O co se v Chotěboři zasloužil Vincenc Emanuel Libánský?
A) založil lazaret
B) založil školní a veřejnou obecní knihovnu
C) průkopník regionální vlastivědy

8. Ve kterém roce byla Chotěboř povýšena na královské město?
A) 1331
B) 1321
C) 1311

9. Ve kterém roce byl na chotěbořském náměstí umístěn nový mariánský sloup?
A) 1860
B) 1870
C) 1890

10. Vyjmenuj alespoň 3 významné rodáky města Chotěboře.

Prémiová otázka:
11. Kde se nacházel hostinec u Würflů?