Výstava ve vestibulu knihovny:

EDUARD ŠTORCH (10.4.1878-25.6.1956)
byl český pedagog, spisovatel a archeolog. Proslul svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do období doby kamenné a doby bronzové. Od svého mládí byl veřejně velmi činný a měl všestranné zájmy. K nejvýznamnějším oblastem jeho zájmů patřily archeologie, činnost pedagogická, spisovatelská a novinářská. Napsal velké množství článků politických, naučných a odborně pedagogických, bezpočet krátkých zpráv kulturních a sportovních. Bojoval také za reformu vyučování dějepisu. Chtěl žákům dějepis co nejvíce přiblížit tak, aby se neučili jen data a strohá fakta, ale poznávali celkový život v historické době. Za 1.světové války byl Eduard Štorch zařazen do vojenského zdravotnictví. Poté tři roky působil jako školní inspektor v Bratislavě, ale pak opět pracoval v Praze. Po vážném úrazu Eduard Štorch částečně oslepl a roku 1939 odešel do penze, kde se v dalších letech věnoval literární tvorbě pro děti a mládež. Eduard Štorch zemřel v Praze, pochován je však v obci Lobeč na Mělnicku. Připomínáme si 55. výročí úmrtí.

VLADISLAV VANČURA (23.6.1891-1.6.1942)
byl tvůrcem jazykově experimentujících poetických próz z historie i současnosti, dramatik, filmový scénárista. Po otci Vančura pocházel ze starého protestantského rodu písmáků. Dětství prožil v Davli. Po dokončení gymnázia vystudoval Lékařskou fakultu UK. Oženil se  a s manželkou provozoval lékařskou praxi na Zbraslavi. Od roku 1929 se věnoval pouze literatuře. Byl prvním předsedou uměleckého spolku Devětsil, spolutvůrcem programu avantgardní literatury. Z celé Vančurovy tvorby vyvěrá touha odstranit vše, co brání rozvoji svobodné lidské přirozenosti a aktivity. Autor zápasil s konvencemi dosavadní prózy. Nápadný je jeho jazyk čerpající z archaismů biblické češtiny, ale i z hovorové řeči. Čerpal i z tradice velkého evropského románu i současných podnětů expresionismu a dadaismu. Za okupace byl Vančura činný v odboji. V květnu 1942 za stanného práva byl zatčen a 1.června téhož roku popraven. Připomínáme si 120. výročí narození.

JAN VODŇANSKÝ  (19.6.1941)
je český spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní a lidový filosof. Jeho texty jsou plné osobitého absurdního a intelektuálního humoru. Věnoval se také tvorbě pro děti (např. verše v časopise Mateřídouška). Je obdařen zcela originálním druhem osobitého intelektuálního humoru. Jeho texty pro dospělé by se daly charakterizovat jako jazykové hříčky (např. názvy knih Čerstvá zvěrstva nebo Sviňte to svinstvo!). Ve svých dílech často směšuje technické a filosofické roviny pohledu a dochází k absurdním nečekaným závěrům. Je to dobře patrné např. z názvů obrazů a artefaktů z fiktivní reportáže z galerie. Proslulé jsou i jeho patafyzické přednášky, kde vědecké metody a pojmy používá k popisu např. postavy Babičky Boženy Němcové, pohádkových postav Sněhurka a sedm trpaslíků aj. Ve svých dílech pro děti však samozřejmě tuto rovinu opouští a píše jednoduché, hravé a snadno zapamatovatelné verše. Některé z nich však promlouvají i k dospělým. Z nich nejznámější jsou asi jeho „králíci“:
Připomínáme si 70. výročí narození.

Dětské oddělení

SOUTĚŽ
Na měsíc červen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Město Chotěboř “. Děti  mají za úkol zodpovědět otázky, týkající se rodného města.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
6.6. Bubáci a hastrmani I. – Lada, J.
13.6. Bubáci a hastrmani II. – Lada, J.
20.6. Drak Mrak I. – Zinnerová, M.
27.6. Drak Mrak II. – Zinnerová, M.

VÝSTAVA
Při vstupu do dětského oddělení si můžete i nadále prohlédnout výkresy dětí mateřských škol Na Chmelnici a Březová. Srdečně Vás zveme!

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

KRONIKA DOUBRAVANU
Městská knihovna pořádá dne 8.6.2011 od 19.00 hod. besedu na téma „Kronika Doubravanu“. Zajímavou historii smíšeného pěveckého sboru Doubravan z Chotěboře, týkající se let 1862-1968, nám představí paní V. Šrámková. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny.

AUTORSKÉ ČTENÍ POEZIE
Dne 15.6.2011 od 16.30 hod Vás srdečně zveme na autorské čtení poezie. Básně a svůj vřelý vztah k nim nám představí pan Pavel Bezděčka, který k nám přijede z muzea města Jihlavy. Těšíme se na Vás v čítárně městské knihovny.

CESTOVATELSKÁ SOUTĚŽ
Vážení čtenáři, po úspěšných třech ročnících naší cestovatelské soutěže vyhlašujeme v pořadí již 4. ročník Cestovatelské soutěže po knihovnách českých i zahraničních!
Soutěž probíhá od 15.června do 15.září 2011. Cestovatelský průkaz, do kterého budete při svých výletech sbírat razítka knihoven, si můžete vyzvednout v dětském i dospělém oddělení městské knihovny. Platná budou pouze razítka v cestovatelském průkazu, nikoliv na vložených listcích. Po zaplnění razítky čtenář průkaz v knihovně odevzdá a  může si vyzvednout další. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má platný čtenářský průkaz. Zvítězí ten, kdo do cestovatelského průkazu nasbírá co největší počet razítek z různých knihoven. Vyhodnocení proběhne začátkem října v týdnu knihoven. Bližší informace získáte v knihovně.

KVÍZ HISTORIE MĚSTA
Oddělení pro dospělé čtenáře si pro Vás u příležitosti 680.výročí města připravilo „Knihovníčkův kvíz“. Zájemci mohou odpovídat na otázky týkající se historie města Chotěboř. Pro ulehčení soutěže jsou u každé otázky nabídnuty tři možné odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Vyplněný tiskopis z chotěbořského ECHA (nebo k vyzvednutí v knihovně) soutěžící donesou do knihovny a na základě správných odpovědí bude předána hodnotná cena. Těšíme se na Vaši účast!

VÝSTAVA „CHOTĚBOŘSKÉ ÚSPĚCHY V AEROBIKU JANY SCHWARZOVÉ“
V čítárně městské knihovny je pro Vás na květen a červen nově připravena výstava s názvem „Chotěbořské úspěchy v aerobiku“. Vystavovat pro Vás bude slečna Jana Schwarzová, která dosáhla skvělé úspěchy v aerobiku jak na Mistrovství republiky, Evropy, tak i na Mistrovství světa. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ČTENÍ POMÁHÁ
Cílem je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy do projektu Čtení pomáhá vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejmladší a střední kategorii vybrala prvních 19 knih veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež z knih novinovaných porotou. Jednu knihu v nejmladší a střední kategorii si v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež zvolila veřejnost sama.

PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM
1.6.     Přes matný sklo – Hůlová, P.
8.6.     Egypťan Sinuhet – Waltari, M.
15.6.  Nebeští jezdci – Jánský, F.
22.6.  Nebe pod Berlínem – Rudiš, J.
29.6.  Povídky o lásce – Viewegh, M.

INTERNET PRO SENIORY
Pro ty, kteří nemají počítač a neumí s ním pracovat, ale rádi by se dozvěděli o čem to ti ostatní stále mluví, nadále nabízíme pravidelné kurzy pro seniory s názvem „Co je to vlastně ten Internet?“ Zájemci se mohou hlásit v oddělení knihovny, kde si lze individuálně domluvit termíny kurzu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde budete mít možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih. Burza se bude konat vždy první pondělí až středu v měsíci.