Hašplová, Jana
Masáže dětí a kojenců / Jana Hašplová. — Vyd. 3. — Praha : Portál, 2009. — 101 s. : il. — (Rádci pro rodiče a vychovatele). — Obsahuje fot.
ISBN 978-80-7367-652-0 : 129.00 Kč