V podvečer 13.dne měsíce dubna se uskutečnila v čítárně městské knihovny velice zajímavá beseda se spisovateli. Pozvání přijala Zuzana Maléřová a Josef “Pepson” Snětivý. Hlavně paní Maléřová hovořila o svých inspiracích, o své tříleté práci v rozhlase, kdy se jí podařilo v nedělních dopoledních hodinách otevřít srdce i duši mnoha známých i pro nás neznámých osobností. Téměř čtyři další roky své dojmy zpracovávala do velmi vydařené knihy s názvem Šťastná hodina. Oba autoři přečetli ukázky ze svých dalších knih a povyprávěli o velmi zajímavé práci, které se věnují. Pan Snětivý, jako při své minulé návštěvě, během večera  zahrál několik krásných skladeb na saxofon. Oběma spisovatelům přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a spoustu nových pěkných knih.