Petrovic, Jasminka
Co mám vědět o sexu / napsala Jasminka Petrovicová ; ilustroval Dobrosav Bob Živkovic ; ze srbského originálu … přeložil Pavel Trojan. — 2. dotisk 1. vyd. — Praha : Fragment, 2008. — 103 s. : il. — (Po pravdě & bez ostychu). — Obsahuje barev. obr. — M III. — Název originálu: Seks za početnike
. — Tato příručka o sexu si klade za cíl své čtenáře nejen poučit a dodat jim kuráž, ale také je uklidnit, pobavit, rozesmát i poškádlit. Na jejím začátku stál tým špičkových amatérů a odborníků, plus dvě tety, které jsou i hlavními průvodkyněmi celou knihou.
ISBN 978-80-253-0042-8 : 199.00 Kč