Dobré knihy a příznivý rok 2011 Vám přeje kolektiv městské knihovny a informačního centra

“Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší”
Georg Christoph Lichtenberg