Novák, Jan A., 1951-
Tajemné Česko : průvodce po největších záhadách a magických místech / Jan A. Novák. — v Praze : XYZ, 2010. — 313 s.
— Mnoho lidí si myslí, že ty největší záhady lze nalézt jen v exotických krajinách. Ve skutečnosti jsou naše země od pradávna velmocí tajemna. Už samo umístění České republiky má mystický nádech. Naše vlast je totiž jedinou neostrovní zemí, která je spolehlivě vidět z vesmíru díky věnci hor lemijící její hranice, a také díky nápadně kruhovému tvaru. Již v dávných dobách si této neobvyklé skutečnosti všimli zeměpisci a ezoterici a začali zemi v srdci Evropy připisovat zvláštní magickou moc. A tajemné události, které se odehrály v průběhu staletí, jim daly za pravdu…
ISBN 978-80-7388-369-0 : 299.00 Kč