8. července jsme si připomněli 75. výročí úmrtí spisovatele Ignáta Herrmanna.

Narodil se v Horním mlýně v Chotěboři v roce 1854. Rodiče již v roce 1855 mlýn prodali a odstěhovali se do Hradce Králové.

Přesto si dospělý Ignát našel cestičku k svému rodišti, o čemž svědčí skutečnost, že v roce 1925 daroval souborné vydání svých děl Městské knihovně v Chotěboři. Z tohoto daru se, bohužel, žádný svazek nedochoval.

Jelikož městská knihovna vlastní pouze střípky Herrmannovy spisovatelské práce, obracíme se tímto na Vás, čtenáře našich webových stránek, s velkou prosbou. Pokud vlastníte knihu, kterou můžete postrádat a věnujete ji městské knihovně, zasloužíte se o její zařazení do regionálního fondu.

Naší vizí je soustředit do městské knihovny veškeré dílo Ignáta Herrmanna a tak ho uctít jako   spisovatele i člověka, který byl v době své literární činnosti velmi oblíbený a uznávaný a i v současné době má své čtenáře.

Seznam knih, které vlastní městská knihovna:

U snědeného krámu, Blednoucí obrázky, Černá vůně, Fráter z Podskalí a jiné pražské obrázky, O Praze a pražanech, Povídky, První hřích, Smíšené zboží, Z rodného hnízda, Ze soudní síně, Ze starého rámu, Ztřeštěné historky, Vdavky Nanynky Kulichovy a co se kolem nich sběhlo I. a II. díl, Otec Kondelík a ženich Vejfara, Tchán Kondelík a zeť Vejfara.

Seznam již darovaných knih:

Z pažských zákoutí, Před padesáti lety 1.-4, Drobní lidé, Muž bez třinácky, Evička