Foto soutěž – Informační centrum Chotěboř
Téma:         Místní části Chotěboře

Cíl soutěže: Získat co nejpřitažlivější a nejzajímavější snímky přírody, památek, objektů i kulturních a společenských akcí místních částí Chotěboře, které budou dále využity k propagaci území na webových stránkách, v tiskovinách, publikacích, kalendářích a časopisech.

Podmínky soutěže:

 • zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk
 • foto musí být pořízeno na území místních částí Chotěboře (Bílek, Dobkov, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný)
 • soutěžící nemusí být součastně autorem fotografie
 • do soutěže lze poskytnout i fotografie již zveřejněné
 • není omezen počet soutěžících fotografií od jednoho soutěžícího
 • soutěžící (u mladších 18-ti let zákonný zástupce) je povinen vlastnoručně podepsat čestné prohlášení, že k soutěžní fotografii jsou vypořádána autorská práva, že souhlasí s neomezeným nevýhradním užíváním soutěžní fotografie při propagaci regionu prostřednictvím výstavních panelů, tištěných i elektronických médií a že nese plnou odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob
 • do soutěže nebudou přijaty fotografie soutěžících, kteří neuvedou své osobní údaje k jejich jednoznačné identifikaci
 • jako soutěžní snímky budou přijaty výhradně zvětšeniny na fotografickém papíře, maximální rozměr soutěžní fotografie je 21 x 30 cm (A4), nelze se zúčastnit s fotografiemi z inkoustových či pigmentových tiskáren, protože nelze zajistit jejich kvalitní reprodukci
 • současně jsou fotografie odevzdány i v elektronické podobě na CD
 • každou fotografii je nutno na zadní straně označit: plným jménem, adresou, emailem, telefonem a místem záběru – nutné kvůli identifikaci snímků
 • zaslané foto se nevrací

Uzávěrka a vyhodnocení soutěže:

 • Soutěžní fotografie zašlete či předejte do 15.10.2010 na adresu Informační centrum Chotěboř, Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř. Na obálku uveďte „FOTOSOUTĚŽ“.
 • Soutěž vyhodnotí odborná komise složená z pracovnic městské knihovny a informačního centra.
 • Výsledky budou zveřejněny a ceny výhercům budou předány při vernisáži výstavy soutěžních fotografií, která se uskuteční 1.11.2010.