Koláček, Luboš Y., 1960
Ďábel na Budyni : magický román / Luboš Y. Koláček. — Vyd. 1. — Brno : Moba, 2010. — 223 s.
— České království konce šestnáctého století je místem, kde se soustřeďují věhlasní alchymisté a mágové tehdejší Evropy. Módou se stalo hledání Kamene mudrců, který by přeměnil obecné kovy ve zlato či ve formě elixíru vrátil starcům mládí. A právě tehdy se na severočeské Budyni scházejí tři největší vědátoři, alchymisté a mágové své doby – domácí pán, císařský dvorní rada Jan Zbyněk z Házmburka, a jeho přátelé Bavor mladší Rodovský z Hustiřan a Tycho de Brahe – aby zde, na základě prastarého rukopisu nalezeného v jednom z okolních hradů, přivedli alchymické vize ke konečnému výsledku. Má to však háček: o pomoc musejí požádat samotného Ďábla. A ten bude chtít odvést patřičnou daň… Ve hře jsou tři šestky a podivné prokletí Budyně.
ISBN 978-80-243-3814-9 : 249.00 Kč