Frej, David, 1965
Detoxikace / David Frej ; [ilustrace Ludmila Švihlíková. — Vyd. 1. — v Praze : Triton, 2010. — 128 s : il. — Obsahuje bibliografii
. — Detoxikace znamená pročištění, zbavení těla škodlivých látek. Úč elem detoxikace je odstranit odumřelé buňky a tkáně, které se v or ganismu hromadí. V knize najdete podrobný popis přípravy na detoxi kaci, její druhy, způsoby provádění a recepty
ISBN 978-80-7387-212-0 : 168.00 Kč