Březen, měsíc jara, knih a internetu. Od letošního roku také měsíc čtenářů.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ( SKIP) vyhlašuje na březen nultý ročník nové kampaně  BŘEZEN – měsíc čtenářů.
Městská knihovna připravila ve spolupráci s učitelkami 1. tříd základních škol v Chotěboři na dny 8., 9., 11., 15. a 16. března “Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.” Akce bude probíhat pro každou třídu samostatně v dětském oddělení městské knihovny.