Všem čtenářům, kteří mají e-mail, budeme posílat tzv. předupomínky, které upozorní na vrácení 3 dny před koncem výpůjční doby.Tím se zlepší informovanost a sníží se placení upomínek.
Žádáme tedy všechny čtenáře, aby nám sami nahlásili svou e-mailovou adresu buď osobně, nebo elektronicky na adresu mvs@chot.cz